Djelatnosti

Djelatnosti

Osnovna djelatnost :

Sakupljanje i primarna prerada metalnog otpada (sakupljanje, konfekcioniranje, razvrstavanje) za što posjedujemo :
– dozvolu Županijskog ureda za zaštitu okoliša u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
– dozvolu ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom.

Djelatnost prema vrstama :
– metalni otpad bez opasnih komponenti
– glomazni metalni otpad iz kućanstava – bez EE otpada
– istrošene gume vozila
– stare baterije
– otpadna vozila bez opasnih komponenti
– otpadna vozila koja sadrže opasne komponente

Ostale djelatnosti
– usluga vaganja na digitalnoj vagi 40T